نگرشی برسیر ترجمه قرآن به زبان فارسی
44 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » شهریور 1376 - شماره 1 »(13 صفحه - از 25 تا 37)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن کریم از نخستین روز نزول آیاتش، در قلب مشتاقان وحى الهى جاى گرفت و تشنگان معارف آسمانى را که در پى تهذیب نفس و گرایش به ارزش‏هاى معنوى بودند از زلال معنویّت خود سیراب نمود. هر آیه و سوره‏اى که بر پیامبر فرود مى‏آمد، براى شیفتگان قرآن پیامى سازنده و روشنگر به همراه داشت و آنان را به ارزش‏هاى اخلاقى و اعتقادى و به راه راست رهنمون مى‏شد. عشق و علاقه فراوان مسلمانان به این کتاب آسمانى سبب گردید که هر آیه و سوره‏اى فرود مى‏آید آن را بر صفحه دل بنگارند و مفهوم آن را با دقت و کنجکاوى دریابند، به گونه‏اى که هیچ ابهامى براى آنان باقى نماند. بر این اساس اگر آیه‏اى از نظر مراد و مفهوم براى آنان ابهام داشت، از پیامبر توضیح مى‏خواستند و پیامبر هم با بیان رساى خود آن را توضیح مى‏داد. به تدریج همراه با فرود آمدن آیات قرآن، راه سنّت نیز فرا روى مسلمانان گشوده شد و تفسیر و توضیح آیات مطرح گردید، تا آن جا که پس از رحلت پیامبر نیز این راه ادامه یافت و خاندان...