تفسیری کوتاه بر سوره غاشیه
37 بازدید
محل نشر: پیام قرآن » تابستان 1373 - شماره 3 »(3 صفحه - از 51 تا 53)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی