درنگی در تعبیر قرآنی «اما من خاف مقام ربه»
46 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1385 - شماره 19 »(12 صفحه - از 18 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی