میزگرد: فرصتهای نهفته اشتغال، کارآفرینی و جوانان
32 بازدید
محل نشر: تدبیر » مهر 1378 - شماره 96 »(14 صفحه - از 8 تا 21)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی